SESTDIENA, 12.JŪNIJS
 
  AIZMIRSI PAROLI?
PAGAIDU BEZMAKSAS PIEEJA
KĀ PARAKSTĪTIES?
VĒLIES SĀKT DIENU AR BBS?
  


KĀ ABONĒT?


BNS ir komerciāla informācijas aģentūra, kuras ziņas var lasīt un lietot par maksu, noslēdzot abpusēji parakstītu abonēšanas līgumu.

Lai abonētu BBS informāciju vai pieprasītu informāciju par abonēšanas cenām un citiem noteikumiem, lūdzam sazināties ar BNS mārketinga nodaļu, piezvanot pa tālruni +371 67088602 vai nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi marketings@bns.lv.LIETOŠANAS NOTEIKUMI


1. BNS pieejamās informācijas nodošana trešajām personām, kopēšana un/vai pārpublicēšana ir aizliegta, tajā skaitā izmantojot jebkāda veida elektroniskas sistēmas vai iekārtas, jebkurā veidā un apjomā bez rakstiskas saskaņošanas ar aģentūru BNS.

2. BNS produktos iekļautā informācija tiek piedāvāta lietotāju izmantošanai ievērojot Autortiesību likumu un obligāti atsaucoties uz BNS. Citēšanas, kā arī visos citos BNS sankcionētos informācijas tālākizmantošanas gadījumos atsauce ir obligāta.

3. Bez BNS rakstiskas piekrišanas jebkura darbība (bezdarbība) ar kuru aizskarts vai nodarīts kaitējums BNS redakcijas likumīgajām interesēm, ko aizsargā autortiesības, tai skaitā publiskošana, reproducēšana un/vai izplatīšana jebkurā veidā bez atsauces ir autortiesību pārkāpums. Atkarībā no autortiesību pārkāpuma rakstura un tā radītajām materiālajām un tiesiskajām sekām pārkāpējs atbild likuma noteiktajā kārtībā.

4. BNS Mārketinga daļa apņemas šos un jebkādus citus personas datus, ko lietotājs izvēlas darīt zināmus, nenododot trešajām personām un neizmantot tos citādāk, kā vien tiem mērķiem, kas nav pretrunā ar personas datu aizsardzības politiku.

5. BNS ir izdarījusi visu, lai BNS izplatītā informācija ir ticama un objektīva, BNS nevar garantēt šīs informācijas pareizību un neuzņemas atbildību par jebkādām sekām, kas varētu būt saistītas ar šīs informācijas izmantošanu.

6. BNS neuzņemas atbildību par informācijas avotu sniegto informāciju, viedokļiem, un šie viedokļi var atšķirties no BNS redakcijas viedokļa.

7. BNS ir visas tiesības uz visa veida BNS informācijas izmantošanu, kā arī tiesības uz BNS datu bāžu izmantošanu.

 

 
BNS Terminal

Investīciju rokasgrāmata
 
10:00 - 14:00 (latviski)
 
10:00 - 14:00 (krieviski)